Skip Header

You are using a version of Internet Explorer that may not display all features of this website. Please upgrade to a modern browser.

GENUS Glyptapanteles

UniProtKB (787) | Branch (244) | Taxonomy helprdf/xml
Taxon identifier92993
Scientific nameGlyptapanteles
Common name-
Synonym-
RankGENUS
Lineagecellular organisms
   › Eukaryota
     › Opisthokonta
       › Metazoa
         › Eumetazoa
           › Bilateria
             › Protostomia
               › Ecdysozoa
                 › Panarthropoda
                   › Arthropoda
                     › Mandibulata
                       › Pancrustacea
                         › Hexapoda
                           › Insecta
                             › Dicondylia
                               › Pterygota
                                 › Neoptera
                                   › Endopterygota
                                     › Hymenoptera
                                       › Apocrita
                                         › Ichneumonoidea
                                           › Braconidae
                                             › Microgastrinae
See alsoNCBI
Taxonomy navigation
UpMicrogastrinae
DownGlyptapanteles aristolochiae
Glyptapanteles cf. luciana CNCHYM45387
Glyptapanteles cf. luciana CNCHYM49314
Glyptapanteles cf. vitripennis CNCHYM45344
Glyptapanteles compressiventris
Glyptapanteles flavicoxis
Glyptapanteles indiensis
Glyptapanteles liparidis
Glyptapanteles nr. sarrothripae HYCNE1157-11
Glyptapanteles popovi
Glyptapanteles porthetriae
Glyptapanteles sp.
Glyptapanteles sp. 'Flab'
Glyptapanteles sp. AG01
Glyptapanteles sp. ASCNC167-09
Glyptapanteles sp. ASCNC331-09
Glyptapanteles sp. ASWAT1037-08
Glyptapanteles sp. ASWAU266-08
Glyptapanteles sp. ASWAU267-08
Glyptapanteles sp. BOLD:AAA3077
Glyptapanteles sp. BOLD:AAA4780
Glyptapanteles sp. BOLD:AAA4781
Glyptapanteles sp. BOLD:AAA4783
Glyptapanteles sp. BOLD:AAA4784
Glyptapanteles sp. BOLD:AAA4785
Glyptapanteles sp. BOLD:AAA4786
Glyptapanteles sp. BOLD:AAA4787
Glyptapanteles sp. BOLD:AAA4788
Glyptapanteles sp. BOLD:AAA4789
Glyptapanteles sp. BOLD:AAH1187
Glyptapanteles sp. BOLD:AAI5405
Glyptapanteles sp. BOLD:AAQ3300
Glyptapanteles sp. BOLD:AAU5024
Glyptapanteles sp. BOLD:AAU5025
Glyptapanteles sp. BOLD:AAU5027
Glyptapanteles sp. BOLD:AAU5029
Glyptapanteles sp. BOLD:AAU5030
Glyptapanteles sp. BOLD:AAV2046
Glyptapanteles sp. CNCHW076-09
Glyptapanteles sp. CNCHW081-09
Glyptapanteles sp. CNCHW148-09
Glyptapanteles sp. CNCHW444-09
Glyptapanteles sp. CNCHX242-09
Glyptapanteles sp. CNCHX595-09
Glyptapanteles sp. CNCHX685-09
Glyptapanteles sp. CNCHX929-09
Glyptapanteles sp. CNCHYM45300
Glyptapanteles sp. CNCHZ012-09
Glyptapanteles sp. CNCHZ018-09
Glyptapanteles sp. CNCHZ022-09
Glyptapanteles sp. CNCHZ057-09
Glyptapanteles sp. CNCHZ124-09
Glyptapanteles sp. CNCHZ135-09
Glyptapanteles sp. CNCHZ143-09
Glyptapanteles sp. CNCHZ144-09
Glyptapanteles sp. CNCHZ147-09
Glyptapanteles sp. CNCHZ162-09
Glyptapanteles sp. CNCHZ167-09
Glyptapanteles sp. Janzen02
Glyptapanteles sp. Janzen03
Glyptapanteles sp. Janzen04
Glyptapanteles sp. Janzen05
Glyptapanteles sp. jft01
Glyptapanteles sp. jft02
Glyptapanteles sp. jft03
Glyptapanteles sp. jft04
Glyptapanteles sp. jft05
Glyptapanteles sp. jft06
Glyptapanteles sp. jft07
Glyptapanteles sp. jft08
Glyptapanteles sp. jft09
Glyptapanteles sp. Sff10
Glyptapanteles sp. Sff112
Glyptapanteles sp. Sff14
Glyptapanteles sp. Sff15
Glyptapanteles sp. Sff16
Glyptapanteles sp. Sff4
Glyptapanteles sp. Sff7
Glyptapanteles sp. Whitfield01
Glyptapanteles sp. Whitfield02
Glyptapanteles sp. Whitfield03
Glyptapanteles sp. Whitfield04
Glyptapanteles sp. Whitfield05
Glyptapanteles sp. Whitfield06
Glyptapanteles sp. Whitfield07
Glyptapanteles sp. Whitfield08
Glyptapanteles sp. Whitfield09
Glyptapanteles sp. Whitfield10
Glyptapanteles sp. Whitfield101
Glyptapanteles sp. Whitfield102
Glyptapanteles sp. Whitfield103
Glyptapanteles sp. Whitfield104
Glyptapanteles sp. Whitfield105
Glyptapanteles sp. Whitfield106
Glyptapanteles sp. Whitfield107
Glyptapanteles sp. Whitfield108
Glyptapanteles sp. Whitfield109
Glyptapanteles sp. Whitfield11
Glyptapanteles sp. Whitfield110
Glyptapanteles sp. Whitfield111
Glyptapanteles sp. Whitfield112
Glyptapanteles sp. Whitfield113
Glyptapanteles sp. Whitfield114
Glyptapanteles sp. Whitfield115
Glyptapanteles sp. Whitfield116
Glyptapanteles sp. Whitfield117
Glyptapanteles sp. Whitfield118
Glyptapanteles sp. Whitfield119
Glyptapanteles sp. Whitfield12
Glyptapanteles sp. Whitfield120
Glyptapanteles sp. Whitfield121
Glyptapanteles sp. Whitfield122
Glyptapanteles sp. Whitfield123
Glyptapanteles sp. Whitfield124
Glyptapanteles sp. Whitfield125
Glyptapanteles sp. Whitfield126
Glyptapanteles sp. Whitfield127
Glyptapanteles sp. Whitfield128
Glyptapanteles sp. Whitfield129
Glyptapanteles sp. Whitfield13
Glyptapanteles sp. Whitfield130
Glyptapanteles sp. Whitfield131
Glyptapanteles sp. Whitfield132
Glyptapanteles sp. Whitfield133
Glyptapanteles sp. Whitfield134
Glyptapanteles sp. Whitfield135
Glyptapanteles sp. Whitfield136
Glyptapanteles sp. Whitfield137
Glyptapanteles sp. Whitfield138
Glyptapanteles sp. Whitfield139
Glyptapanteles sp. Whitfield14
Glyptapanteles sp. Whitfield140
Glyptapanteles sp. Whitfield141
Glyptapanteles sp. Whitfield142
Glyptapanteles sp. Whitfield143
Glyptapanteles sp. Whitfield144
Glyptapanteles sp. Whitfield145
Glyptapanteles sp. Whitfield146
Glyptapanteles sp. Whitfield147
Glyptapanteles sp. Whitfield148
Glyptapanteles sp. Whitfield149
Glyptapanteles sp. Whitfield150
Glyptapanteles sp. Whitfield151
Glyptapanteles sp. Whitfield152
Glyptapanteles sp. Whitfield153
Glyptapanteles sp. Whitfield154
Glyptapanteles sp. Whitfield155
Glyptapanteles sp. Whitfield156
Glyptapanteles sp. Whitfield157
Glyptapanteles sp. Whitfield158
Glyptapanteles sp. Whitfield159
Glyptapanteles sp. Whitfield16
Glyptapanteles sp. Whitfield160
Glyptapanteles sp. Whitfield161
Glyptapanteles sp. Whitfield162
Glyptapanteles sp. Whitfield163
Glyptapanteles sp. Whitfield164
Glyptapanteles sp. Whitfield165
Glyptapanteles sp. Whitfield167
Glyptapanteles sp. Whitfield168
Glyptapanteles sp. Whitfield169
Glyptapanteles sp. Whitfield17
Glyptapanteles sp. Whitfield170
Glyptapanteles sp. Whitfield171
Glyptapanteles sp. Whitfield172
Glyptapanteles sp. Whitfield174
Glyptapanteles sp. Whitfield175
Glyptapanteles sp. Whitfield176
Glyptapanteles sp. Whitfield18
Glyptapanteles sp. Whitfield19
Glyptapanteles sp. Whitfield20
Glyptapanteles sp. Whitfield21
Glyptapanteles sp. Whitfield22
Glyptapanteles sp. Whitfield23
Glyptapanteles sp. Whitfield24
Glyptapanteles sp. Whitfield25
Glyptapanteles sp. Whitfield26
Glyptapanteles sp. Whitfield27
Glyptapanteles sp. Whitfield28
Glyptapanteles sp. Whitfield29
Glyptapanteles sp. Whitfield30
Glyptapanteles sp. Whitfield304
Glyptapanteles sp. Whitfield31
Glyptapanteles sp. Whitfield32
Glyptapanteles sp. Whitfield33
Glyptapanteles sp. Whitfield34
Glyptapanteles sp. Whitfield35
Glyptapanteles sp. Whitfield36
Glyptapanteles sp. Whitfield37
Glyptapanteles sp. Whitfield38
Glyptapanteles sp. Whitfield39
Glyptapanteles sp. Whitfield40
Glyptapanteles sp. Whitfield41
Glyptapanteles sp. Whitfield42
Glyptapanteles sp. Whitfield43
Glyptapanteles sp. Whitfield44
Glyptapanteles sp. Whitfield45
Glyptapanteles sp. Whitfield46
Glyptapanteles sp. Whitfield47
Glyptapanteles sp. Whitfield48
Glyptapanteles sp. Whitfield49
Glyptapanteles sp. Whitfield50
Glyptapanteles sp. Whitfield51
Glyptapanteles sp. Whitfield52
Glyptapanteles sp. Whitfield53
Glyptapanteles sp. Whitfield54
Glyptapanteles sp. Whitfield55
Glyptapanteles sp. Whitfield56
Glyptapanteles sp. Whitfield57
Glyptapanteles sp. Whitfield58
Glyptapanteles sp. Whitfield60
Glyptapanteles sp. Whitfield61
Glyptapanteles sp. Whitfield63
Glyptapanteles sp. Whitfield64
Glyptapanteles sp. Whitfield65
Glyptapanteles sp. Whitfield67
Glyptapanteles sp. Whitfield68
Glyptapanteles sp. Whitfield69
Glyptapanteles sp. Whitfield70
Glyptapanteles sp. Whitfield71
Glyptapanteles sp. Whitfield72
Glyptapanteles sp. Whitfield73
Glyptapanteles sp. Whitfield74
Glyptapanteles sp. Whitfield75
Glyptapanteles sp. Whitfield76
Glyptapanteles sp. Whitfield77
Glyptapanteles sp. Whitfield78
Glyptapanteles sp. Whitfield80
Glyptapanteles sp. Whitfield81
Glyptapanteles sp. Whitfield82
Glyptapanteles sp. Whitfield83
Glyptapanteles sp. Whitfield84
Glyptapanteles sp. Whitfield85
Glyptapanteles sp. Whitfield86
Glyptapanteles sp. Whitfield88
Glyptapanteles sp. Whitfield89
Glyptapanteles sp. Whitfield90
Glyptapanteles sp. Whitfield91
Glyptapanteles sp. Whitfield94
Glyptapanteles sp. Whitfield95
Glyptapanteles sp. Whitfield96
Glyptapanteles sp. Whitfield97
Glyptapanteles sp. Whitfield98
Glyptapanteles sp. Whitfield99