Skip Header

You are using a version of Internet Explorer that may not display all features of this website. Please upgrade to a modern browser.

SPECIES Oncorhynchus keta (Chum salmon) (Salmo keta)

UniProtKB (242) | Taxonomy helprdf/xml
MnemonicONCKE
Taxon identifier8018
Scientific nameOncorhynchus keta
Common nameChum salmon
SynonymSalmo keta
Other names › Oncorhynchus keta (Walbaum, 1792)
› Oncorynchus keta
› Salmo keta Walbaum, 1792
RankSPECIES
Lineagecellular organisms
   › Eukaryota
     › Opisthokonta
       › Metazoa
         › Eumetazoa
           › Bilateria
             › Deuterostomia
               › Chordata
                 › Craniata
                   › Vertebrata
                     › Gnathostomata
                       › Teleostomi
                         › Euteleostomi
                           › Actinopterygii
                             › Actinopteri
                               › Neopterygii
                                 › Teleostei
                                   › Osteoglossocephalai
                                     › Clupeocephala
                                       › Euteleosteomorpha
                                         › Protacanthopterygii
                                           › Salmoniformes
                                             › Salmonidae
                                               › Salmoninae
                                                 › Oncorhynchus
Strains › Tsugaruishi
See alsoen.wikipedia.org
www.fao.org
www.fishbase.org
www.fishwise.co.za
www.itis.gov
www.marinespecies.org
www.nmfs.noaa.gov
NCBI
Taxonomy navigation
UpOncorhynchus
Down Terminal (leaf) node.

nas.er.usgs.gov