Skip Header

You are using a version of Internet Explorer that may not display all features of this website. Please upgrade to a modern browser.

SPECIES Phengaris alcon rebeli (mountain alcon blue)

UniProtKB (30) | Taxonomy helprdf/xml
Taxon identifier203775
Scientific namePhengaris alcon rebeli
Common namemountain alcon blue
Synonym-
Other names › Maculinea alcon rebeli
› Maculinea rebeli
› Phengaris alcon rebeli (Hirschke, 1904)
› Phengaris rebeli
RankSPECIES
Lineagecellular organisms
   › Eukaryota
     › Opisthokonta
       › Metazoa
         › Eumetazoa
           › Bilateria
             › Protostomia
               › Ecdysozoa
                 › Panarthropoda
                   › Arthropoda
                     › Mandibulata
                       › Pancrustacea
                         › Hexapoda
                           › Insecta
                             › Dicondylia
                               › Pterygota
                                 › Neoptera
                                   › Endopterygota
                                     › Amphiesmenoptera
                                       › Lepidoptera
                                         › Glossata
                                           › Neolepidoptera
                                             › Heteroneura
                                               › Ditrysia
                                                 › Obtectomera
                                                   › Papilionoidea
                                                     › Lycaenidae
                                                       › Polyommatinae
                                                         › Phengaris
                                                           › Phengaris alcon
See alsoNCBI
Taxonomy navigation
UpPhengaris alcon
Down Terminal (leaf) node.